Březen 2007

Něco o Bražci

26. března 2007 v 22:23 | r.r. |  Javorový archiv
Bražec (Bergles) také: Brasecz, Brazczie, Brozecz,Bergles, Perglin, Perglyn, Perglasz, Pergles
Obec Bražec se nachází v nadmořské výšce 765 m na jižním úpatí Doupovských hor 2,5 km severně od Bochova. Obcí protékal Bochovský potok. V okolí obce bylo několik rybníků. Poprvé je obec uváděna ve 13. století.

Farní ves u Bochova, r . 1316 sídlo Hynka z Bražce a snad manství služebné k Bečovu a Andělské Hoře. Od r. 1356 se zde připomíná farní kostel, jehož podaní patřili napřed zdejším vladykům a od roku 1408 Štampachům a jiným rodinám pospolu. Okolo r. 1540 byl v držení Pliků z Plikenštejna, později Cedviců. Jiří Vilém z Cedvic s bratry prodal 1581 tvrz Bražec, dvůr a ves Anně Šikovně z Holíče, ovdovělé Kolonové, od níž byl připojen k Andělské Hoře. Fara, jež zanikla po r. 1620, byla zase obnovena r. 1783. Roku 1641 začínají se matriky.

Památky:
Ve vesnici stávala tvrz. Asi 1 km od vesnice na tzv. Kostelní Horce stával kostel Sv. Bartoloměje (několikrát zbořen a přestavěn) a panské sídlo. V blízkosti obce byly též dva mlýny.
Kdy byl kostel postaven není známo, ale první zdejší farář je zmiňován v roce 1336. Za husitských válek byl kostel zničen a znovu vystaven. I ten byl však zbořen. Nový barokní kostel byl vysvěcen roku 1785. Byla to obdélná,